ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗ ΒΙΑ & ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ –

H Viokar Plus  εκφράζει τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας,.

Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε μορφής βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

 Ενδεικτικά δε, και όχι περιοριστικά, η  Viokar Plus δηλώνει ότι απαγορεύονται αυστηράτα υπονοούμενα, οι κοροϊδίες, τα αισχρά, σεξουαλικά ή ρατσιστικά αστεία ή σχόλια,  η χρήση προσβλητικής γλώσσας κατά την περιγραφή ατόμων με αναπηρία, τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου, τα οποία προκαλούν ντροπή ή αμηχανία, η παρακολούθηση, η καταδίωξη και η ανεπιθύμητη φραστική ή φυσική προσοχή έναντι κάποιου ατόμου, η αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικά τολμηρό περιεχόμενο μέσω SMS, e – mail, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαξ ή επιστολής,  οι προσβλητικές και επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κάποιου, την προσωπική του ζωή, τα σεξουαλικά του ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις.

 Καθώς και παρόμοιες ερωτήσεις για τη φυλή ή την εθνικότητά του, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής του ταυτότητας και θρησκείας, οι σεξουαλικές χειρονομίες ή επίμονες προτάσεις για ραντεβού ή απειλές, τα υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές χάρες κάποιου μπορούν να προωθήσουν την καριέρα του ή ότι η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική του πορεία στην Εταιρεία.

 Οι αγενείς χειρονομίες, τα αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή, η διάδοση κακόβουλων σχολίων ή προσβολή κάποιου κυρίως λόγω διακρίσεων για την ηλικία, το φύλο, το είδος γάμου, τα σύμφωνα συμβίωσης, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, την οποιαδήποτε αναπηρία, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, τη θρησκεία ή τα πιστεύω του, οι απειλές λεκτικές ή με χειρονομίες, οι βρισιές δημόσια ή κατ’ ιδίαν, η υποτίμηση ή γελιοποίηση ενός ατόμου ή των ικανοτήτων του, είτε κατ’ ιδίαν είτε μπροστά σε άλλους,ταξεσπάσματα θυμού εναντίον κάποιου, η άσκηση επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής, ο αποκλεισμός από κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων εργασίας, συζητήσεις και συλλογικές αποφάσεις ή συναντήσεις που αφορούν επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, τα προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνήματα.

Η  Viokar Plus   δεσμεύεται να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεσμεύεται επίσης να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών αυτών.

Η Viokar Plus δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης.

Για τους εργαζόμενους και τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με την Viokar Plus  , όπως περιγράφονται παραπάνω στο πεδίο εφαρμογής, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από την παρούσα Πολιτική, λαμβάνει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα, κατά περίπτωση, προκειμένου να εμποδίσει και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Βία & Παρενόχληση (σύμφωνα με την C 190 της ΔΟΕ , Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τον ν.4808/2021

 • Η Βία και Παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας ορίζεται ως «μία σειρά από απαράδεκτες μορφές συμπεριφοράς και πρακτικές ή απειλές αυτών, είτε εκδηλώθηκαν μεμονωμένα ή κάτ’επανάληψη, που αποσκοπούν, οδηγούν, ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη και περιλαμβάνει την έμφυλη* βία και παρενόχληση.
 • * Ό όρος «έμφυλη βία και παρενόχληση» σημαίνει βία και παρενόχληση που απευθύνονται σε άτομα λόγω του φύλου τους ή επηρεάζει δυσανάλογα άτομα συγκεκριμένου φύλου και περιλαμβάνει την σεξουαλική παρενόχληση

Μορφές βίας και παρενόχλησης  καθώς και απαράδεκτων συμπεριφορών και πρακτικών ή απειλές αυτών είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα ή κατ΄ επανάληψη  που απαγορεύεται από την παρούσα πολιτική περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Λεκτική βία και παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων π.χ. φωνών, υβριστικών σχολίων, προσβολής ή κατηγορίας
 • Σωματική  βία και  παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης π.χ. της φυσικής παρεμβολής στην κανονική εργασία ή κίνηση, ξυλοδαρμοί, σπωξίματα ,αγγίγματα κτλ
 • Σεξουαλική βία και παρενόχληση
 • Cyber bullying , οπτικό ή ακουστικό υλικό όπως ,  αφίσες, κινούμενα σχέδια, γελοιογραφίες, φωτογραφίες ή σχέδια sms , viber κείμενα, κτλ που είναι υποτιμητικά με βάση τα χαρακτηριστικά που προστατεύονται από το νόμο.
 • Απειλές  ή εκφοβισμός συμπεριλαμβανομένου ην περίπτωση αναφοράς ή απειλής αναφοράς οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες μορφές παρενόχλησης,απειλή  απόλυσης , μετακίνησης  ή για τη συνεργασία στη διερεύνηση περιστατικού παρενόχλησης, απειλή προς άλλο άτομο της οικογένειας του εργαζομένου κτλ
 • Διάδοση κακόβουλων φημών, ψιθύρων, σχολιασμών  για ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων
 • Απόκρυψη, κλοπή ή καταστροφή προσωπικών αντικειμένων ή εξοπλισμού εργασίας. Μη προμήθεια εξοπλισμού ή πληροφοριών που είναι απαράιτητες για την εργασία
 • Σχόλια σχετικά με το σώμα, τα φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. βάρος, ύψος, εγκυμοσύνη), τις σεξουαλικές προτιμήσεις του ατόμου.
 • Κατάχρηση εξουσίας, εκφράζοντας απαξίωση ή υποβιβασμό προς άλλο εργαζόμενο, ιδίως ενώπιον τρίτων. περιλαμβανομένου απορρίψεις αδειών, ρεπό , συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προαγωγών  βραβεύσεων κ.λπ. αυθαίρετα και χωρίς αιτιολόγηση.
 • Ρατσιστικά ή/και υποτιμητικά σχόλια ή αστεία σχετικά με το φύλο, την φυλή την ταυτότητα κοινωνική/οικονομική/ πολιτιστική/θρησκευτική, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ. (π.χ. ομοφοβικά σχόλια, σχόλια για την  άδεια πατρότητας, χρώματος) κτλ.

Παρενόχληση λόγω φύλου & Σεξουαλική παρενόχληση

Παρενόχληση λόγω φύλου συνιστούν οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Ειδικότερα, ως σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, που περιλαμβάνει ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, αίτημα για σεξουαλικές χάρες και κάθε άλλη ανεπιθύμητη σωματική ή λεκτική πράξη σεξουαλικής φύσης. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να εκφραστεί από ένα άτομο οποιουδήποτε φύλου και περιλαμβάνει την παρενόχληση ενός ατόμου οποιουδήποτε φύλου.

Ενδεικτικά παραδείγματα σεξουαλικής παρενόχλησης είναι τα ακόλουθα :

 • Η προσφορά παροχών (π.χ. προαγωγή ή μισθολογική αύξηση) ως αντάλλαγμα για σεξουαλικές χάρες ή η δημιουργία περιβάλλοντος που προωθεί τη «σεξουαλική επαφή» ως μέσο για την επαγγελματική ανάπτυξη στο χώρο εργασίας.
 • Η αντεκδίκηση ή απειλή για αντίποινα μετά από απόρριψη σεξουαλικών προτάσεων.
 • Η οπτική συμπεριφορά: άσεμνες χειρονομίες, προβολή σεξουαλικά προσβλητικών γραφικών υλικών ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής (π.χ. e-mail, φωνητικό mail, βιβλία, αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), γελοιογραφίες ή αφίσες, ή οποιοδήποτε υλικό με άσεμνους ή σεξουαλικούς υπαινιγμούς.
 • Η λεκτική συμπεριφορά: υποτιμητικά σχόλια, σεξουαλικά υπονοούμενα, χρήση σεξουαλικής «γλώσσας» ή «αστεία» σεξουαλικού περιεχομένου.
 • Οι προφορικές σεξουαλικές παρενοχλήσεις ή προτάσεις.
 • Η λεκτική κατάχρηση σεξουαλικής φύσης: σεξουαλικά σχόλια για το σώμα ενός ατόμου,  χρήση σεξουαλικά υποτιμητικών σχολίων στην περιγραφή ενός ατόμου, σεξουαλικά υπαινικτικά ή άσεμνα σχόλια σε συζήτηση, γράμματα, προσκλήσεις, σημειώσεις ή λοιπά σχόλια, επίθετα.
 • Η σωματική επαφή: αγγίγματα, τσιμπήματα, χειρονομίες σεξουαλικής φύσης, χτυπήματα, αρπάγματα, σπρωξίματα κ.λπ.

Ενδοοικογενιακή Βία

Η ενδοοικογενειακή βία είναι και όταν κάποιος που έχει προσωπική / συγγενική σχέση με εργαζόμενο (π.χ. νυν ή πρώην σύζυγος / σύντροφος ή μέλος της οικογένειας ή μένει κάτω από την ίδια στέγη), προκαλέσει σωματική βλάβη ή απόπειρα ή απειλή σωματικής βλάβης στον/στην εργαζόμενο/η, εντός του χώρου εργασίας, τότε η ενδοοικογενειακή βία θεωρείται ως βία στο χώρο εργασίας.

       Η Viokar Plus  δηλώνει ότι  προστατεύει την απασχόληση  και υποστηρίζει τους εργαζόμενους – θύματα    ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέτρο ή εύλογη προσαρμογή.

.

Τί ΔΕΝ είναι βία και παρενόχληση στην εργασία

Η Διοίκηση  λόγω των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας και στο πλαίσιο οργάνωσης

της εργασίας έχει το δικαίωμα

 • να αποφασίζει για την οργανωτική δομή και διάρθρωση της επιχείρησης
 • να καθορίζει τον τρόπο, χρόνο, τόπο και γενικά τους όρους παροχής της εργασίας
 • να επιλέγει, προσλαμβάνει και τοποθετεί το προσωπικό
 • να αποφασίζει για το είδος, τις μεθόδους παραγωγής, καθώς και την ποσότητα των παραγομένων αγαθών ή υπηρεσιών
 • να επιλέγει τα μέσα για την επιδίωξη του οικονομικού σκοπού

Ειδικότερα από τους προισταμένους η/και διευθυντές ενέργειες στα πλαίσια των καθηκόντων τους και των κανονισμών της Viokar Plus   που  δεν αποτελούν περιστατικά βίας ή παρενόχλησης ενδεικτικά αναφέρονται:

 •  Η άμεση ή/ και έμμεση παρακολούθηση, εποπτεία και στοχοθέτηση των εργαζομένων
 • Οι ενέργειες και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης, όπως π.χ. η ένταξη ενός εργαζόμενου σε σεμινάρια εκπαίδευσης κτλ
 •  Η ανάθεση εργασιών, η παροχή οδηγιών η καθοδήγηση και η χρονική διάρκεια του έργου
 •  Η ενημέρωση  ή αναφορά για την προόδο των εργασιών.
 • Η έγκριση ή απόρριψη αιτήματος αδείας σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας (στο πλαίσιο του κανονισμού της Εταιρείας και της ισχύουσας νομοθεσίας).
 • Η ενημέρωση , η ενεργοποίηση της αντίστοιχης  διαδικασίας όπως  ορίζεται από τον Κανονισμό Εργασίας , αναφορικά με μη αποδεκτή συμπεριφορά τους/της.
 •  Το αίτημα περί τεκμηρίωσης του λόγου απουσίας του εργαζόμενου για λόγους υγείας.
 •  Η ηθική ή/και οικονομική επιβράβευση της καλής απόδοσης των εργαζομένων (πχ συμμετοχή σε bonus βάσει απόδοσης)
 • Η παροχή εποικοδομητικών σχολίων σχετικά με την απόδοση στην εργασία.

Αντεκδίκηση

H Viokar Plus  απαγορεύει επίσης σε οποιονδήποτε εργαζόμενο ή τρίτο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενο με αυτόν, να προβεί σε ενέργειες αντεκδίκησης εναντίον άλλου εργαζομένου ή τρίτου, ο οποίος αντιτίθεται στη βία ή οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση, υποβάλλει καταγγελία, καταθέτει, βοηθά ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης περιστατικού.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενοι με την Viokar Plus   οφείλουν να συμμορφωθούν με αυτή την πολιτική.

Η πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις συνδεόμενες με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις του Viokar Plus  , είτε εκτός συμπεριλαμβανομένου και της τηλεεργασίας, των τοποθετήσεων των προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κτλ  .

Η Viokar Plus διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, προσιτό, ασφαλές και φιλικό όπου οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών και της Διοίκησης διακρίνονται από αλληλοσεβασμό, ευγένεια, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία και συμπαράσταση.

Η Viokar Plus   κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική εσωτερικά και στην  επίσημη ιστιοσελίδα

Με την κοινοποίηση της παρούσας επιδιώκεται η καλλιέργεια εργασιακού κλίματος με βασικές αξίες τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και υπογραμίζεται η θέληση της Διοίκησης να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους ώστε να επιλύονται  και να εξομαλύνονται οι οποιεσδήποτε διαφωνίες και συγκρούσεις.

Η Viokar Plus  , εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων του, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο και προβαίνει σε κάθε εύλογη προσαρμογή των συνθηκών εργασίας για την προστασία της απασχόλησης καθώς και την υποστήριξη εργαζομένων – θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Η Viokar Plus  αναρτά αφίσες στους χώρους εργασίας και διανέμει έντυπο υλικό για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες  καθώς και να γνωρίζουν που μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση βίας ή παρενόχλησης.

Η Viokar Plus  εκπαιδεύει τα στελέχη της ώστε να αναγνωρίζουν τη βία και την παρενόχληση στην εργασία και  παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη στο προσωπικό και τους συνεργάτες του.

Η Viokar Plus στα πλαίσια της ενημέρωσης προτείνει και υποστηρίζει τις ακόλουθες Τεχνικές Παρέμβασης για την Άμεση Αντιμετώπιση  εκ μέρους του/της εργαζομένου/ης καταπολέμησης βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Δηλώνουμε επί τόπου και με σαφήνεια, στο πρόσωπο που παρενοχλεί, ότι βρίσκουμε τη συμπεριφορά του/της προσβλητική ή ανεπιθύμητη και ζητάμε να τη σταματήσει άμεσα (π.χ. «αυτό που είπατε/είπες δεν είναι αστείο, είναι προσβλητικό κτλ μην το   επαναλάβετε/επαναλάβεις»).

Διακόπτουμε  με έμμεσο τρόπο την συμπεριφορά : Διακόπτουμε το πρόσωπο που παρενοχλεί και του/της μιλάμε κατ’ ιδίαν για την ανεπιθύμητη  συμπεριφορά του/της.

Μπορούμε να υποστηρίξουμε το άτομο, σε βάρος του οποίου έγινε το περιστατικό βίας ή παρενόχλησης. Για παράδειγμα, εάν το συμβάν έλαβε χώρα ενώπιον τρίτων και υπήρξαν μειωτικά σχόλια σε βάρος συγκεκριμένου/ης εργαζόμενου/ης, μπορούμε να το αναδείξουμε

Δηλώνουμε ξεκάθαρα προς το πρόσωπο που παρενοχλεί, ότι αν συνεχίσει να παρενοχλεί ή να εκφράζει βίαιη συμπεριφορά, θα λάβουμε επιπλέον μέτρα για να σταματήσει. σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας.

Κρατάμε αποδεικτικά στοιχεία: Εάν η παρενόχληση ή η συμπεριφορά βίας συντελείται σε βάρος ημών των ιδίων,

κρατάμε αποδεικτικά στοιχεία όπως μηνύματα ή άλλα στοιχεία

Εάν το εν λόγω άτομο εξακολουθεί να παρενοχλεί ή να έχει βίαιη συμπεριφορά ο εργαζόμενος  μπορεί να προβεί σε καταγγελία του περιστατικού

Η Viokar plus ενθαρρύνει τους εργαζομένους του και κάθε τρίτο που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτόν να καταγγέλλουν τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, στα οποία τυγχάνει να είναι μάρτυρες,

ΑΝΑΦΟΡΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος της Viokar Plus ή τρίτος που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτόν πιστεύει ότι έχει υποστεί βία ή κάθε μορφής παρενόχληση ή εάν έχει διαπιστώσει ότι μια τέτοια συμπεριφορά λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον εργασίας, έχει δικαίωμα να

να υποβάλει καταγγελία εντός της Εταιρείας  στο Email whistleblow @ viokarplus.gr στην ταχυδρομική Διεύθυνση  VIOKAR PLUS 1 ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ – 61100 ΚΙΛΚΙΣ

….

 Να προσφύγει ενώπιον της Ανεξάρτητης  Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας

 • Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών: 1555
 • Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ 15512
 • Υπηρεσία Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Έμφυλης Βίας: 15900
 • Υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γυναικών θεμάτων έμφυλης βίας, Γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων
 • Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου https://www.sepenet.gr κατόπιν εγγραφής στην υπηρεσία σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον παραπάνω ιστότοπο.

  Στο Συνήγορο του Πολίτη

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα
 • Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου https://www.synigoros.gr

Επιπλέον

 • Να ζητήσει την λήψη μέτρων που αφορούν τον καταγγελόμενο,
 • μέτρα που αφορούν την δική του προστασία όπως την αλλαγή της θέσης ή τρόπου εργασίας  κτλ
 • όπως αναφέρονται στην  παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4808/2021 ή και

να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο, εφόσον το αιτιολογήσει, για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια εφόσον κατά την τοποθέτησή του , υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για την ζωή,  την υγεία του, την ασφάλειά του στην περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ή όταν τα μέτρα δεν είναι ικανά για να σταματήσουν την συμπεριφορά βία και παρενόχλησης,

Να αξιώσει ενώπιον δικαστηρίων πλήρη αποζημίωση η οποία θα καλύπτει θετική και αποθετική ζημιά του, καθώς και ηθική του βλάβη

Προθεσμία για την υποβολή αναφοράς ή καταγγελίας δεν υπάρχει, σκόπιμο όμως είναι να γίνονται οι καταγγελίες της παρούσας πολιτικής άμεσα και κοντά στο περιστατικό βίας και παρενόχλησης ώστε να καθίσταται πρακτικά δυνατή και ευχερής η διερεύνησή του.

Η Viokar Plus δεσμεύεται να προβεί στη διεξαγωγή μιας δίκαιης, έγκαιρης, διεξοδικής και αντικειμενικής έρευνας, ακολουθώντας για όλα τα εμπλεκόμενα  μέρη την κατάλληλη διαδικασία και θα καταλήξει σε εύλογα συμπεράσματα με βάση τα στοιχεία που θα συλλεχθούν.

Η Viokar Plus  αναμένει ότι όλοι οι εργαζόμενοι ή τρίτοι που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτόν θα συνεργαστούν πλήρως σε κάθε έρευνα που διεξάγεται για καταγγελία περί βίας, παρενόχλησης ή αντεκδίκησης.

 Η Εταιρεία  θα διατηρήσει απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με την έρευνα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η καταγγελία / αναφορά μπορεί να είναι είτε επώνυμη είτε ανώνυμη

Η ανώνυμη καταγγελία σε θέματα βίας και παρενόχλησης δεν προτιμάται επειδή σε αρκέτες περιπτώσεις ενδέχεται να εμποδίσει την επιτυχή ολοκλήρωση της διερέυνησης ή να επηρεάσει τα συμπεράσματα

Στην περίπτωση που  ο/η καταγγέλλων/ουσα αποφασίσει να μην υποβάλει επίσημη καταγγελία, η Viokar Plus   δύναται να αποφασίσει ότι ενδεχομένως το περιστατικό που ανέφερε ο/η εργαζόμενος/η χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα προβεί σε συνεντεύξεις με τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους, θα συγκεντρώσει τα στοιχεία και θα προσπαθήσει να διαλευκάνει το τι έχει συμβεί πραγματικά, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα .

Εάν διαπιστωθεί ότι έχει πράγματι υπάρξει περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης οποιασδήποτε μορφής, θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

Η γραπτή καταγγελία προτείνεται  να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 Περιγραφή του συμβάντος ή των συμβάντων που δημιούργησαν την υποψία περί ύπαρξης

συμπεριφοράς βίας ή παρενόχλησης όσο πιο λεπτομερειακά γίνεται αλλά να περιλαμβάνει

 • Ημερομηνία και ώρα του περιστατικού (κατά προσέγγιση).
 • Ονόματα των ατόμων που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό.
 • Ονόματα των ατόμων που ήταν μάρτυρες στο περιστατικό (αυτόπτες ή/και αυτήκοοι).

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης

Για τη διατήρηση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και της ακεραιότητας των ερευνών, η Εταιρεία  μπορεί, μεταξύ άλλων, να μετακινεί εργαζομένους ή να τροποποιεί το ωράριο εργασίας τους, εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας.

 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μερική ή ολική πρόσβαση σε κτίρια ή/και εγκαταστάσεις μπορεί να μην επιτρέπεται.

Η Διεύθυνση Προσωπικού λαμβάνει άμεσα και κατάλληλα μέτρα για να το προστατέψει, μέχρι την πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας όπως ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν (εφόσον απαιτείται και κατά περίπτωση και με την σύμφωνη γνώμη του/της καταγγέλοντα/ουσας)

 • Αλλαγή ωραρίου
 • Μετακίνηση του/της  καταγγέλοντος/ουσας σε άλλο τμήμα
 • Απασχόληση του/της  καταγγέλοντος/ουσας με τηλεεργασία  ,(ανάλογα των καθηκόντων του/της)
 • Χορήγηση άδειας μετ αποδοχών

Διαδικασία Διερεύνησης

Η διαδικασία διερεύνησης που ακολουθείται είναι η εξής:

Η Viokar Plus  από την στιγμή που λάβει τη σχετική καταγγελία, εξετάζει το περιστατικό

H Viokar Plus  καλεί σε συνέντευξη τον/ την καταγγέλλοντα/ ουσα και κατά σειρά όλους τους εμπλεκόμενους στην καταγγελία όπως τον/την καταγγελόμενο/νη, μάρτυρες κτλ. Κατά τις συναντήσεις αυτές τηρούνται πρακτικά, τα οποία είναι εμπιστευτικά.

2. Για την διερεύνηση περιστατικών και την επίβλεψη της  εφαρμογής της πολιτικής βίας και παρενόχλησης στην εργασία ο Viokar Plus   έχει ορίσει μια Επιτροπή που  έχει τρία (3) τουλάχιστον μέλη και αποτελείται από τον Υπεύθυνο Αναφοράς, τον Υπεύθυνο Προσωπικού, τον Γενικό Διευθυντή της  Viokar Plus  και ανάλογα με την περίπτωση, στην Επιτροπή ενδέχεται να κληθούν να συμμετάσχουν

ή/και οποιοσδήποτε άλλος/η Επικεφαλής ή στέλεχος της εταιρείας κριθεί σκόπιμο, εφόσον η εξειδικευμένη γνώση του/της είναι απαραίτητη για τη σφαιρική και αντικειμενική αξιολόγηση των δεδομένων της εκάστοτε περίπτωσης ή/και εξωτερικός εξειδικευμένος σύμβουλος.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Στην περίπτωση που η καταγγελία αφορά ή εμπλέκει με οποιοδήποτε τρόπο κάποιο από τα προαναφερόμενα μέλη, το μέλος αυτό αποκλείεται αυτόματα από τη συμμετοχή στην Επιτροπή διερεύνησης του συγκεκριμένου περιστατικού.

3. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, συντάσσεται έκθεση με τα στάδια διερεύνησης, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο και κοινοποιείται στα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη.

4. Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφανθεί ότι υπήρξε περιστατικό βίας ή/και παρενόχλησης, επιβάλλονται στα εμπλεκόμενα μέρη που φέρουν υπαιτιότητα, οι ανάλογες και αντίστοιχες ποινές όπως ορίζονται/προβλέπονται  στην παρούσα

Σε ότι αφορά στις καταγγελίες που υποβάλλονται ανώνυμα, η Ετιαρεία ακολουθεί την ίδια διαδικασία διερεύνησης εφόσον στην αναφορά / καταγγελία συμπεριλαμβάνονται επαρκή στοιχεία που να καθιστούν δυνατή τη διερεύνηση του σχετικού περιστατικού βίας ή παρενόχλησης.

 Η Viokar Plus  θα επικοινωνήσει τα αποτελέσματα της έρευνας μόλις αυτό είναι πρακτικά εφικτό και κατάλληλο.

Οι καταγγελίες για συμπεριφορές που αποτελούν παράβαση αυτής της πολιτικής, θα γίνονται δεκτές γραπτώς στο email  whistleblow @ viokarplus.gr ή/και Ταχυδρομικά  VIOKAR PLUS 1 ΧΛΜ ΚΙΛΚΙΣ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ-61100 ΚΙΛΚΙΣ

 και θα διερευνώνται άμεσα και διεξοδικά.

Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας δείξει ότι έλαβε χώρα περιστατικό βίας ή παρενόχλησης ή αντεκδίκησης, Viokar Plus   θα προβαίνει εις βάρος του παραβάτη στις κατάλληλες διορθωτικές, πειθαρχικές ή/και άλλες ενέργειες.

Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) πειθαρχικές κυρώσεις, (β) αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας, (γ) καταγγελία σύμβασης εργασίας ή σύμβασης συνεργασίας, (δ) δικαστικές ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραβάτης ενδέχεται να υπέχει και ποινικής ή αστικής φύσεως ευθύνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Κανένα μέλος του προσωπικού, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας  δεν επιτρέπεται να εμποδίσει, να αποτρέψει και  να απειλήσει κανένα άλλο πρόσωπο από την άσκηση των δικαιωμάτων του ώστε να προβεί σε  καταγγελία σχετικά με περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα ερευνώνται περαιτέρω, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αποκαθίσταται η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να υποβάλλονται στο Email whistleblow @ viokarplus.gr