ΚΑΒΑΛΑ

    Διεύθυνση: Κουντουριότου14 – Καβάλα
    Τηλέφωνο: +30 2510 622320
    Email: rent@viokarplus.gr